O Zespole

https://maciejdrabik.artstation.com

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Fantastyką został powołany do życia decyzją Rady Wydziału Filologicznego UwB z 14 marca 2017 r.  Ma on charakter międzyinstytutowy i jest otwarty na współpracę z przedstawicielami wszystkich filologii, kulturoznawcami oraz innymi badaczami zainteresowanymi fantastyką.

Główna aktywność Zespołu obejmuje: organizację cyklu konferencji „Wymiary fantastyki”, publikację monografii zbiorowych i autorskich oraz działalność popularyzatorską. Pierwsza z konferencji cyklu nosiła tytuł Motywy religijne we współczesnej fantastyce; w 2014 roku ukazała się monografia pod tym samym tytułem. We wrześniu 2015 roku odbyła się druga konferencja Tekstowe światy fantastyki, książka ukaże się już niebawem (w połowie 2017 roku).

Zdecydowaliśmy się na podjęcie badań nad fantastyczną wyobraźnią zbiorową z uznaniem dla światotwórczych, intelektualnych i edukacyjnych możliwości fantastyki.  Badamy ideologiczne, literackie oraz kulturowe wymiary wszystkich jej współczesnych odmian.

W skład Zespołu wchodzą: