Eloi – Studenckie Koło Badań nad Fantastyką

Spotkanie organizacyjne Koła odbędzie się 24 października (wtorek) w s. 47, przy Placu NZS 1