Tekstowe światy fantastyki

Tekstowe światy fantastyki, red. Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku / Wydawnictwo Prymat 2017.

Zawartość:

WSTĘP

TATIANA STEPNOWSKA:
Spory o istotę i granice światów przedstawionych fantastyki 11

MAŁGORZATA NIZIOŁEK:
Analiza leksykalnych wykładników niepewności w korpusie
tekstów fantastycznych 23

MARIUSZ M. LEŚ:
Wszechświaty mikrofikcji 33

ANITA CAŁEK:
Retelling w literaturze fantasy: od renarracji do metafikcji 45

PIOTR STASIEWICZ:
Fantastyka i ironia. Uwagi o poetyce cyklu The Demon Princes
Jacka Vance’a 67

MAGDALENA SZCZEPOCKA:
Metafikcja i inne postmodernistyczne dyskursy w dylogii
science fiction Hyperion i Upadek Hyperiona Dana Simmonsa 83

JACEK STOPA:
Prawda czasu, prawda fantazji – historia a literatura fantasy 97

ZBIGNIEW GŁOWALA:
“Stone Soup”: A Montage of Genres in Robert Rankin’s The Antipope 107

PRZEMYSŁAW KALISZUK:
Dziecinne lekcje Realności. Tajemnica bursztynowej szkatułki
i cykl o Patalonkach Jana Drzeżdżona 121

KAROL CHOJNOWSKI:
Gniazdo światów Marka S. Huberatha w świetle teorii
recepcji czytelniczej Wolfganga Isera 139

WERONIKA ŁASZKIEWICZ:
Konstrukcje narracyjne w tekstach Petera S. Beagle’a 155

SYLWIA BOROWSKA-SZERSZUN:
Faire Ladies Re-Imagined: Female Characters in Guy Gavriel Kay’s
A Song for Arbonne 167

EWELINA FELDMAN-KOŁODZIEJUK:
How Fuck Became a Winged Deity: On the Birth of a New Religion
in Margaret Atwood’s Dystopian Trilogy Oryx and Crake, The Year
of the Flood and Maddaddam 179

RAFAŁ MODZELEWSKI:
Many Worlds, Many Ideas: Philosophical and Ideological Concepts
in Selected Short Stories by Ted Chiang 195

RAFAŁ SZCZERBAKIEWICZ:
Nieśmiertelność i kapitalizm. Geo-logia symptomów Ziemi
w marsjańskim biopolis Kima Stanleya Robinsona 205

MAREK DYBIZBAŃSKI:
Fantastyczne iluzje i deziluzje w teatrze romantycznym 221